Fasteregler

Formål:    Fasteregler i forbindelse med universel anæstesi
Ansvar:    Speciallæge

Gældende fasteregler i henhold til guidelines fra European Society of Anaesthesiology publiceret 28. juni 2011.

•         Alle typer af fast føde inklusive mælkeprodukter er ikke tilladt de sidste 6 timer før anæstesi
•         Tynde, klare væsker (vand, juice uden frugtkød, saft, kaffe og te uden mælk) kan indtages indtil 2 timer før anæstesi
•         Modermælk kan indtages indtil 4 timer før anæstesi

Supplerende bemærkninger:
Tyggegummi, bolsjer og rygning inden anæstesi bør ikke resultere i aflysning ifølge guidelines. Dette er dog udelukkende baseret på ventrikeltømning (mavesækkens tømningshastighed) og nikotin-indtag. Der er kun få (3) undersøgelser af tyggegummis (både alm. og nikotintyggegummi) indflydelse på ventrikeltømningen og de viser forskellige resultater, så evidensen er svag. Der er målt på mavesækkens indhold og pH og ikke rapporteret om aspiration.  Dog anbefaler man ikke nikotin-intag (rygning, nikotintyggegummi eller nikotinplaster) inden udvalgt kirurgi.
Patienter med forsinket ventrikeltømning (mavesækkens tømningshastighed, fedme, tilbageløb af mavesyre fra mavesækken til spiserøret og  DM) Kan følge ovenstående fasteregler – men disse faktorer kan selvsagt ændre den generelle håndtering i forbindelse med anæstesi.
Mælk i te eller kaffe op til 1/5 af totale volumen tillades og betragtes som sikkert indtil 2 timer før anæstesi. Dette er dog baseret på ”afstemning” i guideline-gruppen, idet der var enighed blandt alle undtaget en person. Enigheden er baseret på visse medlemmers erfaring og nogle få undersøgelser med lav evidens. Drikke der overvejende består af mælk tillades ikke.
Ifølge guidelines kan patienterne opmuntres til at drikke de anførte væsker indtil 2 timer før anæstesi idet specielt ældre og børn vil få reduceret ubehag og øget velbefindende, og dermed mindre stress i forbindelse med kirurgi.
Specielt kulhydratrige drikke har vist at forbedre den subjektive følelse af velbehag i forbindelse med udvalgt kirurgi. Dette er dog kun vist i forbindelse med større kardielle (hjete) og gastrointestinale (tarm) indgreb (colon-kirurgi).
Børn opmuntres til at drikke klare væsker (vand, juice uden frugtkød, te eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før anæstesi, idet barnets og forældrenes velbefindende øges, tørst mindskes og da det mindsker risikoen for preoperativ dehydrering  hos små børn. Igen mener guideline-gruppen minus en person, at selvom der er tilsat op til 1/5 mælk til kaffe eller te, er der stadig tale om klare væsker.
Der er ikke taget stilling til evt. smertestillende medicin præoperativt og faste, men det er almindelig praksis på hospitalsafdelinger i DK at give præmedicin peroralt (via munden) op til 1 time før anæstesi, så det må anses for sikkert at give evt. smertestillende medicin peroralt op til 1 time før anæstesi .