ÅBNINGSTIDER

 

Konsultation:
mandag - torsdag   kl. 8.00 - 16.00

Telefonbestilling:
mandag - torsdag  kl. 13.00 - 15.00

HUSK henvisning fra egen læge før der bestilles tid.

Når du har fået henvisning SKAL du selv ringe og bestille tid. 

Der er handikapvenlige adgangsforhold.

 

FERIE OG KURSER

2021

Sommerferie uge 28, 29 og 30

Efterårsferie uge 42

 

FIND OS HER

 

Adresse:
KIRKEGADE 6, 9900 FREDERIKSHAVN

 

TIDSBESTILLING

 

tlf. 98 43 88 00

 

KONTAKT OS

malene@smertedoktor.com

 

 

 

 

Behandlinger

 

 

Vi tilbyder behandling af akutte og vedvarende smerter med akupunktur, blokader og medicinjustering.

For gruppe 1 patienter er behandlingen gratis, når egen læge har sendt henvisning. En henvisning gælder for 6 behandlinger.
Der sendes lægebrev om behandlingerne til egen læge ved afslutning.
I klinikken har vi behandlet smertetilstande i stort set hele kroppen, de mest almindelige er: hovedpine, migræne, nakkespændinger, rygsmerter, ledsmerter og sene irritationer (tendiniter).

 


Første behandling:                                                                                                 

Første konsultation foregår altid af speciallæge Malene Schou Nielsson. Sygehistorien gennemgås, der oprettes en journal og der lægges en behandlingsplan. Hvis du efterfølgende skal have akupunktur, varetages efterfølgende behandlinger primært af ansatte akupunktører.
 Husk at drikke rigeligt efter behandlingerne.

 


Akupunktur:

I klinikken anvendes akupunktur til behandling af mange forskellige smertetilstande, såvel akutte som kroniske, endvidere til behandling af kvalme/opkastning hos gravide.

 


De hyppigst stillede spørgsmål:

Er det forbundet med smerter at få akupunktur?       

De fleste mærker et lille stik når nålen stikkes gennem huden, enkelte forbinder det med megen smerte andre mærker intet.


Må jeg træne efter akupunktur?

Normalt er det en god ide at slappe af efter 1. behandling, herefter ved man hvordan man reagerer, og må gerne træne hvis man har lyst.


Må jeg få andre behandlinger samtidig?

Normalt anbefales at man holder pause med andre behandlinger, fysioterapi mm., nogen gange kan det dog være en fordel at kombinere behandlinger, spørg! 


Er der risiko forbundet med akupunktur? 

Normalt er der ingen risiko hvis akupunktøren kender kroppens anatomiske forhold og anvender sterile engangsnåle. Dog kan der komme blå mærker efter nålestikkene, da man nogle gange rammer små blodårer, som kan bløde lidt under huden. Dette er uden betydning og mærkerne forsvinder helt efter 1-2 uger. Vi har sat mere end 2.000.000 akupunkturnåle, og har ikke haft nogle alvorlige bivirkninger. 


Er der noget medicin som påvirker effekten af akupunktur?

Binyrebarkhormon kan reducere effekten, Betablokkere kan hæmme effekten, Blodfortyndende medicin kan øge risikoen for blå mærker efter nålene.
 Effekten af akupunktur er ikke afhængig af om man mærker noget. Efter 1. behandling med akupunktur kan der ofte komme træthed senere på dagen, eller dagen efter (oftest en behagelig træthed). Nogle gange kommer der forbigående forværring af smerterne i timer til nogle gange et par dage efter.
 Antallet af behandlinger varierer, men normalt skal man regne med 4-6 behandlinger og ofte kan der gå op til 4 behandlinger før effekten viser sig. Enkelte gange kommer effekten først nogle uger efter behandlingsophør.
 Behandlingshyppigheden er 1 gang om ugen de første gange, senere med længere mellemrum.

 


Allergi:

Nogle akupunkturnåle kan indeholde spor af nikkel, som kan medføre udslæt hos nikkelallergikere, vi har dog kun set et par tilfælde som fik mindre udslæt.

 


Blokadebehandling:

Gøres udelukkende af speciallægen. 
Se venligst brochure vedr. anlæggelse af binyrebarkhormonblokade.
 Efter en blokadebehandling skal du vente i venteværelset i 15 minutter, du må herefter gå, hvis du har det godt.


Se mere her:

Behandling ved inflammation

Utilsigtet hændelse

Har man som patient mistanke om at der er sket en fejl eller hændelse som ikke bør ske (utilsigtet hændelse), har man som patient og pårørende mulighed for at indrapportere til https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/
Som patient har man ret til at få udskrift af egen journal.

 

 
Afbud / Udeblivelse:

Vi prøver så vidt muligt at overholde et kontinuerligt behandlingsforløb for at opnå det mest optimale resultat af behandlingen. Vi tilråder at patienter som faster, samt patienter der har feber, holder en pause i behandlingsforløbet. Hvis du skulle blive forhindret i at komme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du melder afbud i god tid.
Tlf: 98438800  gerne indtal på telefonsvarer.
 Udebliver man uden afbud 2 gange, bliver man afsluttet.

 

 

 

 


Personale

Mød smerteklinikkens medarbejdere

Malene Schou Nielsson

Speciallæge i anæstesiologi, PhD.
Uddannet speciallæge i anæstesiologi i 2018. Taget kurser i akupunktur siden 2018.
Startet i klinikken 1/7-2018 i en generationsskifteaftale.
Bedøver børn hos øre-næse-halslæger.
Overtaget klinikken 1/8-2020

Susanne Groes

Anæstesisygeplejerske. Akupunktør.
Ansat i 2007, uddannet akupunktør i 2007 , løbende efteruddannet bl.a i Kina.
Hjælper i klinikken som klinikassistent, og udøver også akupunktur i klinikken.

 

Tenna Faldt

Sygeplejerske. Akupunktør.
Ansat 2018, uddannet akupunktør i 2007, løbende efteruddannet bl.a. i Kina.
Hjælper i klinikken som klinikassistent og udøver også akupunktur i klinikken.
Hjælper desuden i øre-næse-halspraksis med pasning af børn efter bedøvelse.


 

 

Line Lundgreen

Anæstesisygeplejerske.
Ansat 2019 til hjælp med bedøvelse i øre-næse-halspraksis.

 


 

 

 

 

Behandling ved inflamation

Virkning

Binyrebarkhormon benyttes til at dæmpe betændelsestilstande (inflammation) i led, slimsække og omkring sener eller dybt i ryggen. Herved hæmmes betændelsesaktiviteten, hævelsen mindskes, ømheden reduceres og stivhed og smerter aftager. Varigheden af indsprøjtningen kan være meget forskellig, men ideén er at når effekten af hormonet aftager skulle problemet gerne være løst, men ved en overbelastning kan der selvfølgelig opstå et nyt problem.
Stoffet virker i cirka seks uger, hvorefter det ikke længere kan spores i kroppen. Virkningen indsætter sædvanligvis langsomt, i nogle tilfælde allerede dagen efter, i andre tilfælde først efter 1-2 uger. Hvis der ikke er effekt i løbet af fire uger, er det ikke sandsynligt, at der vil komme effekt af indsprøjtningen. I de seks uger stoffet virker, vil man sædvanligvis fornemme bedring
uge for uge, i bedste fald indtil symptomerne er betydeligt aftaget eller forsvundet.
Binyrebarkhormon er på dopinglisten.

Behandling

Indsprøjtningen foretages efter grundig undersøgelse og vurdering, selve blokaden (indsprøjtningen) kan godt være forbundet med smerter, men oftest går det uden de store problemer.

Kontrol

Indsprøjtningen kræver ikke nogen efterkontrol, men man skal være opmærksom på, om der kommer rødme og tiltagende ømhed i området, hvilket kan være tegn på infektion.
Vi vil gerne vide om der er effekt af blokaden, derfor bedes du ringe til klinikken på 98438800 ugen efter om virkningen.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der opstå infektioner, når man foretager indsprøjtninger. Infektionsrisikoen er dog uhyre sjælden, formentlig sjældnere end 1 ud af 25.000 indsprøjtninger. Eventuel infektion vil sædvanligvis kræve antibiotisk behandling. Hvis du har mistanke om infektion efter indsprøjtningen, skal du søge læge.

Binyrebarkhormon kan medføre en sammentrækning af fedtcellerne, hvorved huden kan blive lidt indfalden og lysere og kan give nogle kosmetiske gener. Sædvanligvis forsvinder forandringerne af sig selv, forandringerne kan dog i nogle tilfælde ses i flere år efter indsprøjtningen.
Skønt behandlingen er rent lokal og derfor kun i yderst beskedent omfang kommer rundt i kroppen, kan binyrebarkhormonet alligevel påvirke blodsukkeret lidt hos folk med sukkersyge. Man anbefaler derfor, at folk med kendt sukkersyge kontrollerer sit blodsukker lidt hyppigere end vanligt de næste dage.
Indsprøjtningen kan medføre en opblussen i smerterne, når effekten af lokalbedøvelsen forsvinder og kan på grund af binyrebarkhormonkrystallerne give en forbigående lokal irritation i løbet af et par døgn. Om nødvendigt kan behandling med lette smertestillende eller ispose være nødvendigt, men reaktionen er uden betydning for slutresultatet.
I sjældne tilfælde kan man fornemme lidt blussen og rødme i
ansigtet i døgnet efter indsprøjtningen.
I ganske få tilfælde er der beskrevet uregelmæssighed af den første menstruation efter indsprøjtningen, dette kræver sædvanligvis ikke nogen form for behandling.
Skønt behandlingen er rent lokal optages en lille smule i kroppen, hvilket medfører, at stoffet kan spores i blodet i seks uger. Siden januar 2011 betragtes binyrebarkhormon dog kun som doping, hvis stoffet indtages via munden, endetarm, direkte i blodåre (intravenøst) eller direkte i muskel (intramuskulært).
Blokader med binyrebarkhormon omkring sener, i led eller i slimsække betragtes derfor ikke længere som doping.

Graviditet

Binyrebarkhormonindsprøjtninger bør ikke foretages under graviditet og amning, da bivirkninger ikke er tilstrækkeligt godt belyst.