ÅBNINGSTIDER

 

Konsultation:
mandag - torsdag   kl. 8.00 - 16.00

Telefonbestilling:
mandag - torsdag  kl. 13.00 - 15.00

HUSK henvisning fra egen læge før der bestilles tid.

Når du har fået henvisning SKAL du selv ringe og bestille tid. 

Der er handikapvenlige adgangsforhold.

 

FERIE OG KURSER

2021

Sommerferie uge 28, 29 og 30

Efterårsferie uge 42

 

FIND OS HER

 

Adresse:
KIRKEGADE 6, 9900 FREDERIKSHAVN

 

TIDSBESTILLING

 

tlf. 98 43 88 00

 

KONTAKT OS

malene@smertedoktor.com

 

 

 

 

Behandlinger

 

 

Vi tilbyder behandling af akutte og vedvarende smerter med akupunktur, blokader og medicinjustering.

For gruppe 1 patienter er behandlingen gratis, når egen læge har sendt henvisning. En henvisning gælder for 6 behandlinger.
Der sendes lægebrev om behandlingerne til egen læge ved afslutning.
I klinikken har vi behandlet smertetilstande i stort set hele kroppen, de mest almindelige er: hovedpine, migræne, nakkespændinger, rygsmerter, ledsmerter og sene irritationer (tendiniter).

 


Første behandling:                                                                                                 

Første konsultation foregår altid af speciallæge Malene Schou Nielsson. Sygehistorien gennemgås, der oprettes en journal og der lægges en behandlingsplan. Hvis du efterfølgende skal have akupunktur, varetages efterfølgende behandlinger primært af ansatte akupunktører.
 Husk at drikke rigeligt efter behandlingerne.

 


Akupunktur:

I klinikken anvendes akupunktur til behandling af mange forskellige smertetilstande, såvel akutte som kroniske, endvidere til behandling af kvalme/opkastning hos gravide.

 


De hyppigst stillede spørgsmål:

Er det forbundet med smerter at få akupunktur?       

De fleste mærker et lille stik når nålen stikkes gennem huden, enkelte forbinder det med megen smerte andre mærker intet.


Må jeg træne efter akupunktur?

Normalt er det en god ide at slappe af efter 1. behandling, herefter ved man hvordan man reagerer, og må gerne træne hvis man har lyst.


Må jeg få andre behandlinger samtidig?

Normalt anbefales at man holder pause med andre behandlinger, fysioterapi mm., nogen gange kan det dog være en fordel at kombinere behandlinger, spørg! 


Er der risiko forbundet med akupunktur? 

Normalt er der ingen risiko hvis akupunktøren kender kroppens anatomiske forhold og anvender sterile engangsnåle. Dog kan der komme blå mærker efter nålestikkene, da man nogle gange rammer små blodårer, som kan bløde lidt under huden. Dette er uden betydning og mærkerne forsvinder helt efter 1-2 uger. Vi har sat mere end 2.000.000 akupunkturnåle, og har ikke haft nogle alvorlige bivirkninger. 


Er der noget medicin som påvirker effekten af akupunktur?

Binyrebarkhormon kan reducere effekten, Betablokkere kan hæmme effekten, Blodfortyndende medicin kan øge risikoen for blå mærker efter nålene.
 Effekten af akupunktur er ikke afhængig af om man mærker noget. Efter 1. behandling med akupunktur kan der ofte komme træthed senere på dagen, eller dagen efter (oftest en behagelig træthed). Nogle gange kommer der forbigående forværring af smerterne i timer til nogle gange et par dage efter.
 Antallet af behandlinger varierer, men normalt skal man regne med 4-6 behandlinger og ofte kan der gå op til 4 behandlinger før effekten viser sig. Enkelte gange kommer effekten først nogle uger efter behandlingsophør.
 Behandlingshyppigheden er 1 gang om ugen de første gange, senere med længere mellemrum.

 


Allergi:

Nogle akupunkturnåle kan indeholde spor af nikkel, som kan medføre udslæt hos nikkelallergikere, vi har dog kun set et par tilfælde som fik mindre udslæt.

 


Blokadebehandling:

Gøres udelukkende af speciallægen. 
Se venligst brochure vedr. anlæggelse af binyrebarkhormonblokade.
 Efter en blokadebehandling skal du vente i venteværelset i 15 minutter, du må herefter gå, hvis du har det godt.


Se mere her:

Behandling ved inflammation

Utilsigtet hændelse

Har man som patient mistanke om at der er sket en fejl eller hændelse som ikke bør ske (utilsigtet hændelse), har man som patient og pårørende mulighed for at indrapportere til https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/
Som patient har man ret til at få udskrift af egen journal.

 

 
Afbud / Udeblivelse:

Vi prøver så vidt muligt at overholde et kontinuerligt behandlingsforløb for at opnå det mest optimale resultat af behandlingen. Vi tilråder at patienter som faster, samt patienter der har feber, holder en pause i behandlingsforløbet. Hvis du skulle blive forhindret i at komme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du melder afbud i god tid.
Tlf: 98438800  gerne indtal på telefonsvarer.
 Udebliver man uden afbud 2 gange, bliver man afsluttet.

 

 

 

 


Personale

Mød smerteklinikkens medarbejdere

Malene Schou Nielsson

Speciallæge i anæstesiologi, PhD.
Uddannet speciallæge i anæstesiologi i 2018. Taget kurser i akupunktur siden 2018.
Startet i klinikken 1/7-2018 i en generationsskifteaftale.
Bedøver børn hos øre-næse-halslæger.
Overtaget klinikken 1/8-2020

Susanne Groes

Anæstesisygeplejerske. Akupunktør.
Ansat i 2007, uddannet akupunktør i 2007 , løbende efteruddannet bl.a i Kina.
Hjælper i klinikken som klinikassistent, og udøver også akupunktur i klinikken.

 

Tenna Faldt

Sygeplejerske. Akupunktør.
Ansat 2018, uddannet akupunktør i 2007, løbende efteruddannet bl.a. i Kina.
Hjælper i klinikken som klinikassistent og udøver også akupunktur i klinikken.
Hjælper desuden i øre-næse-halspraksis med pasning af børn efter bedøvelse.


 

 

Line Lundgreen

Anæstesisygeplejerske.
Ansat 2019 til hjælp med bedøvelse i øre-næse-halspraksis.